Partnerskaber er vejen frem

Med en slående udsigt ud over Østre Havn, hvor NIRAS har haft en finger med i spillet i mange af byggeprojekterne, har vi mødt Søren Hageman, regionsdirektør i NIRAS til en snak om at drive virksomhed i Aalborg.

NIRAS er blandt Skandinaviens førende rådgivende ingeniørvirksomheder og tilbyder sin ekspertise inden for alt fra byggeri, energi, forsyning, miljø og infrastruktur til udviklingsprojekter, industri og byplanlægning. ”Vi er sådan en slags one-stop shop for bygherrer”, forklarer Søren med en smil.

Virksomhed er vokset gennem opkøb og organisk vækst gennem mange år og kan med sin fusion med Alectia i 2017 trække rødder helt tilbage til ca. 1912. I dag har NIRAS 2.200 ansatte på 51 kontorer i 27 lande. Heraf er de 180 ansatte i Aalborg-afdelingen.

 

Relationer og respekt

Søren Hageman har en baggrund som elektriker og senere ingeniør og har bl.a. haft sin egen virksomhed, inden han i 2007 kom til NIRAS. Han begyndte som afdelingsleder, blev siden Forretningschef for vand og forsyning og er nu regionsdirektør for Aalborg. Når Søren bliver spurgt, hvad han synes kendetegner erhvervslivet i Aalborg, tøver han ikke:

”Aalborg er som en stor provinsby, hvor vi kender hinanden på kryds og tværs, og relationer betyder rigtig meget. Alting er meget nemmere, når relationerne er på plads, fordi vi så har respekten for hinanden, selvom vi også kan være konkurrenter”, fortæller han og fortsætter:

”Det er min fornemmelse, at vi slet ikke er så rigide her nord på, selv om nogle fra andre dele af DK måske tænker os som lidt stivnakkede ;-) Den tillid, som opstår, når vi kender hinanden og dyrker relationen gennem samarbejder, den gør, at vi er gode til at finde løsninger, og at vi har et mere åbent mindset end mange tror. Det betyder ikke automatisk, at vi altid er enige, men det, at vi vil hinanden, gør, at vi som oftest undgår de helt alvorlige sammenstød og sker det alligevel, finder vi oftest løsninger på de tvister der opstår”.

 

There’s no Planet B

NIRAS har FNs 17 Verdensmål som en del af deres koncernstrategi. ”Alle medarbejdere skal kende til verdensmålene og arbejde med dem, fordi FN med verdensmålene sætter en både god og nødvendig dagsorden. Vi bliver nødt til at ændre kurs for at sikre fremtiden, så det hele ikke løber løbsk - there’s no Planet B, forklarer Søren og fortsætter:

”Især verdensmål nr. 17, som handler om partnerskaber, spiller en vigtig rolle for os. Det med at tænke i partnerskaber er vi gode til i Aalborg. Vi har fokus på samarbejdet – også med konkurrenter – måske fordi vi ikke er større, end vi er. Og måske fordi vi har indset, at vi ved at arbejde sammen faktisk kan berige hinanden og dermed skabe en bedre udvikling, end vi kunne hver for sig. Her kan jeg fx nævne samarbejdet i forbindelse med Aalborg Forsyning og den nye Plusbus, hvor mange forskellige partnere dagligt sidder under samme tag for at udvikle og projektere fremtidige løsninger”.

Aalborgs chance

”Det at kunne skabe et fælles rum til udvikling på tværs af interesser, og det at ville hinanden i forhold til samarbejde - det er det, som vi som by kommer til at vinde på i fremtiden. Det er vores store chance i konkurrence med andre byer”, påpeger Søren og fortsætter:

”Aalborg har gennemgået en kæmpe udvikling gennem de senere år. Derfor er det gået godt for os til trods for hård konkurrence i branchen. Her sker en masse i Aalborg, og der er fokus på at udvikle byen med en række både offentlige og private byudviklingsprojekter. NIRAS har været og er fortsat en stor del af den store forvandling, hvilket vi er glade for og stolte af. Vi har (eller er pt.) været involveret i blandt andet Østre Havn, Musikkens Hus, Nordkraft, Vestre Fjordpark, Spritten, Lufthavnen, Aalborgs nye universitetshospital, Stigsborg Havnefront og meget mere”.

Plads til forbedring

NIRAS er involveret i en række projekter i samarbejde med Aalborg Kommune, hvortil Søren forklarer:

”Vi har et godt samarbejde med Aalborg Kommune. Selvfølgelig opstår der også situationer hvor vi kæmper lidt om tingene. Alle skal jo varetage sine interesser og pligter. Vigtigt er, at der er en god dialog og en velvilje til at lytte til hinanden, det betyder meget. Et sted hvor der måske er mulighed for at øge og forbedre samarbejdet er ved udarbejdelsen af lokalplaner. Måske, hvis vi tidligt i processen med  udarbejdelsen af retningslinjer for nye lokalplaner, satte hinanden stævne mellem kommune, rådgiver og bygherrer, kunne der skabes bedre fælles forståelse og ejerskab og færre forskellige fortolkninger, når vi efterfølgende gransker lokalplanerne. Dette blot et hurtigt skud fra hoften, der er sikkert også andre steder plads til forbedring – ..”.

”Generelt oplever vi at kommunen er god til at spørge erhvervslivet, NGO’er og andre til råds og involvere eksternt. Eksempelvis i forbindelse med udviklingen af den nye bæredygtighedsstrategi 2020-2024, hvor der nu er nedsat et nyt råd til at komme med input. Tilsvarende er nedsat et råd for Vandets Hus. Jeg har den glæde at sidde med begge steder. Det er gode eksempler på at tage andre med fra starten, for det at have medindflydelse betyder automatisk, at vi også føler et medansvar for den senere tilblivelse. Og så spiller det jo igen godt ind i Verdensmål nr. 17 om partnerskaber”, fortæller Søren.

Vi skal stå sammen om byudvikling

Når Søren bliver spurgt om, hvad det vigtigste er for ham, at Aalborgs erhvervsliv står sammen om, svarer han prompte: ”Det er byudvikling – udvikling i tråd med verdensmålene og med særlig fokus på den sociale dimension, så vi kan sikre rum til tryghed, mangfoldighed og blive ved med at have en attraktiv by”.

”Jeg er tilhænger af, at vi alle skal tage mere socialt, økonomisk og miljømæssigt ansvar. Projektet ’små job med mening’, hvor der er sat fokus på det rummelige arbejdsmarked, er fantastisk. Stor respekt for dem der driver det og deltager aktivt i noget sådant, som giver både tryghed og livskvalitet for andre, slutter Søren vores snak om at drive virksomhed i Aalborg.

Fakta

Navn: Søren Hageman Christensen, 59 år

Titel: Regionsdirektør i NIRAS

Kæphest: FNs verdensmål

Fritid: Ture på motorcykel eller i båd, hygge med venner, spiller musik, fordi det er sjovt og vigtigt med den kreative dimension i fritiden.