Vinderne bliver dem med de dygtigste medarbejdere

Charlotte Boddum har lang erfaring med sikre virksomheders immaterielle rettigheder så som patenter, varemærker, design, logo mv. Som partner og jurist i rådgivningshuset Patrade stod hun i spidsen for etablering og drift af virksomhedens Aalborg-kontor for 5 år siden. Sidenhen har firmaet oplevet eksplosiv vækst i her i byen, hvor de er vokset fra 3 til 23 medarbejdere.

”Det er gået stærkt her i Aalborg, hvor vi oplever stor efterspørgsel på vores ekspertise. Vi er jo en niche-forretning, idet vi udelukkende arbejder med etablering, opretholdelse og håndhævelse af virksomheders immaterielle rettigheder”, fortæller Charlotte.

Specialist-team i Aalborg

Patrade er Danmarks største rådgivningshus for immaterielle rettigheder med 78 medarbejdere i Aarhus, Aalborg og København. Firmaet arbejder globalt og har løbende verserende sager i mere end 150 lande.

”I Aalborg har vi et specialist-team på 5-6 jurister, som håndterer online krænkelser på shoppingportaler som eBay, Amazon og Alibaba, der er et stærkt stigende problem.

Vi håndhæver virksomhedernes immaterielle rettigheder og har faktisk en succesrate på 99 procent på vores sager. Det kan ingen andre i branchen matche", fortæller Charlotte stolt.

Kendt for innovation og virketrang

”Jeg oplever, at der hersker en sund skepsis her i Nordjylland. Vi hopper ikke automatisk med på en bølge. Til gengæld er vi gode til at opfinde os selv. Der er en høj grad af innovation i vores region, og nordjyske virksomheder, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital opfinder mange nye teknologiske produkter og løsninger”, uddyber Charlotte.

”Jeg tænker også, at det, at vi som by og region har været vant til at klare os selv, har stor betydning. Når en stor virksomhed er lukket, eller en branche har haft nogle hårde år, så opstår der nye virksomheder i kølvandet. Og den innovation og virketrang giver et godt forretningsgrundlag”, fortæller Charlotte, som heller ikke lægger skjul på, at nordjyske virksomheder ikke altid har været så gode til at beskytte deres immaterielle rettigheder.

”Nordjylland har traditionelt set været den region i Danmark, som beskyttede sine immaterielle rettigheder mindst. Måske fordi man ikke har været opmærksom på konsekvenserne af at blive kopieret, set sin opfindelse som tilstrækkelig ’epokegørende’ eller måske man har tænkt, at det var en dyr proces at sætte gang i. Men man bliver i dag nødt til at forholde sig til, at verden er global, og som virksomhed, er man ikke stærkere end den, som kan kopiere, hvis man ikke har beskyttet sig selv”.

Vil se giraffen

Med bopæl i Aalborg arbejdede Charlotte en lang årrække hos Patrade i Aarhus, før hun etablerede Aalborg-kontoret i 2014.

”Det er min oplevelse, at erhvervslivet i Aalborg og Nordjylland står meget mere sammen end andre steder i Danmark. Det at købe nordjyske produkter, bruge nordjyske leverandører og rådgivere falder os helt naturligt. Samtidig vil vi som nordjyder gerne se giraffen, før vi indgår aftaler. Det er vigtigt at bruge tid på at opbygge kunderelationer og være til stede – ikke mindst i vores branche, hvor der jo er en høj grad af fortrolighed mellem virksomhed og os som rådgiver”.

"Vi tilbyder desuden virksomheder et første gratis møde her på vores kontor, hvor vi drøfter generel immaterialret men også konkrete vurderinger. Det benytter mange virksomheder sig af, og det er ganske uforpligtende.

Hjælper nye virksomheder

”Vi har et godt samarbejde med BusinessAalborg, hvor vi blandt andet har arbejdet sammen om at gøre iværksættere opmærksomme på de muligheder, der er for at beskytte sine opfindelser.

Derudover har vi også været involveret i netværkene for IKT og energi, hvor vi har haft tæt dialog med nordjyske virksomheder om de muligheder og udfordringer, som immaterielle rettigheder giver”, fortæller Charlotte.

Vi må selv uddanne specialister

De fleste af Patrades ansatte på Aalborg-kontoret er jurister, advokater, ingeniører og software-specialister. De er uddannet på Aalborg Universitet, hvor Charlotte også selv har studeret.

”Der er ikke så mange fra København og andre universitetsbyer, som vælger at flytte til Aalborg for at arbejde. Det betyder, at vi må uddanne vores egne specialister og bakke op om Aalborg Universitet”, fortæller Charlotte og fortsætter:

”Heldigvis er Aalborg Universitet et af verdens bedste på ingeniørstudiet, og vi kan tydeligt mærke kandidaternes høje faglighed. Når det kommer til immaterielle rettigheder, er der dog ikke så mange, som har erfaring med dette på forhånd, så derfor gør vi meget i selv at sørge for videreuddannelse af vores medarbejdere”.

Vinderne bliver dem med de dygtigste medarbejdere

For at sikre den bedste fødekæde af medarbejdere har Patrade altid flere studentermedhjælpere ansat. En af de første medarbejdere på Aalborg-kontoret er rykket fra at være studentermedhjælper til at være partner på bare fem år.

”Det giver rigtig god mening for os at have studentermedhjælpere ansat. Dels kan vi lære dem at kende og se dem an før en eventuel fastansættelse efter endt studie, og dels kan vi vække deres interesse for immaterielle rettigheder, som jo er en niche-gren af jura. Men en vigtig niche, som bliver mere og mere vigtig i en global verden”, siger Charlotte med smil og fortsætter:

”Det, at vi har Aalborg Universitet, betyder alt for vores fremtidige konkurrencedygtighed. Det er min opfattelse, at de virksomheder, som har de dygtigste medarbejdere, er dem, som oplever succes og vil overleve”.

”Jeg ser absolut ingen hindringer for, at vores vækst fortsætter her i Aalborg. Måske ikke helt så eksplosivt, som vi har oplevet de seneste fem år, fordi vi nu også har fokus på at opruste i København, men der er stadig mange forretningsmuligheder i det nordjyske, slutter Charlotte vores snak om at drive virksomhed i Aalborg.

Fakta

Navn: Charlotte Boddum, 55 år

Titel: Partner og LLM (Master of Laws) i immaterielle rettigheder, etablerede Patrades Aalborg-kontor i 2014

Fritid: Er løber og nyder ridning, når tiden tillader det

Kæphest: Det er vigtigt at sikre sine immaterielle rettigheder, ellers bliver man overhalet i en global verden