Gode rammer i oplandet tiltrækker og fastholder medarbejdere

Gandrup Element A/S gør alt for at give deres medarbejdere gode rammer – både på arbejdspladsen og i lokalmiljøet.

Den 4. april i år kan direktør Karsten Jensen fejre 25 års jubilæum i Gandrup Element A/S. Fabrikken – som er totalleverandør af råhuse – blev grundlagt af Karsten Jensens far tilbage i 1972, så Karsten har, ifølge ham selv, ”fået beton ind med modermælken”. Siden 2001 har han fungeret som direktør, og i 2015 trådte generationsskiftet i kraft.

Gode rammer kommer ikke af sig selv

Det kræver selvsagt en vis plads at drive en fabrik, som leverer betonelementer. Men god plads er bestemt ikke det eneste kriterie for at drive en succesfuld produktionsvirksomhed i oplandet. Der skal være liv i byen.

I Gandrup er der både skole, sportsklub og handlemuligheder, og for nylig er flere boliger skudt op. For Karsten Jensen er det vigtigt at støtte op om det, der skaber et nærmiljø. ”Lokalsamfundet skal fungere, og det mener vi, det gør – med hjælp fra kommunen og med støtte fra os via støttekroner til diverse foreninger, klubber og skoleprojekter”.

Forskel på opland og by?

Samtalen fortsætter om, hvordan størstedelen af virksomheder i dag ligger inden for bykernen. ”Man kan ikke kæmpe mod centraliseringen. Byerne trækker folk indad, men det man kan sørge for er, at lokalsamfundene i oplandet fungerer”.

Han forklarer, at han har oplevet Aalborg Kommune som gode samarbejdspartnere, når han fx har ønsket at udvide, og understreger, at både erhvervsafdelingen – BusinessAalborg – og borgmesteren har ”lyttet lige så meget til ham, som til virksomheder beliggende tættere på bykernen”.

Tiltrække og fastholde medarbejdere i oplandet

Dygtige folk som trives er én af de vigtigste ingredienser i Gandrups betonelementer. Karsten Jensen understreger at: ”Beton laves af sand, sten, cement og vand, men uden evnen til at blande – altså de dygtige folk, der blander ingredienserne – kan vi ikke producere gode betonelementer”.

De dygtige medarbejderes rammer bliver der taget godt hånd om. For knap fem år siden indtog Karsten Jensens kone Mai-Britt Wentzel Jensen stillingen som kommunikationsansvarlig med HR-opgaver, markedsføring m.m. Det står klart, at hun har gjort en betydelig forskel for trivslen og arbejdsmiljøet. Efter kort tid fjernede hun da også et par ’nullermænd’ i hjørnet, hvilket medførte ro og orden. “Det er ikke altid, jeg får øje på, hvis der ligger noget og ulmer. Men hun har et helikopterperspektiv, der giver syn for sagen, så vi kan håndtere situationer lødigt og med rettidig omhu”. Siden hen har Gandrup Element A/S med succes foretaget rekrutteringer selv.

Det er ifølge Karsten vigtig at værne om dygtige medarbejdere med direkte eller indirekte hjælp fra kommunen. ”Det er dét Aalborg Kommune og Gandrup Element A/S gør i fællesskab”, understreger han afslutningsvist.

Fakta

Navn: Karsten Jensen, 52 år

Titel: Administrerende direktør

Fritid: Familie og venner

Kæpheste: Ordholdenhed og ærlighed