MT Højgaard fylder 100 år og tager gerne 100 år til

MT Højgaard skaber anlægs- og byggeprojekter over hele verden – ikke mindst i Aalborg. For sektionsdirektør i MT Højgaards Aalborgafdeling, Carsten Nielsen, er det vigtigt, at både kommunen og erhvervslivet arbejder hårdt for at tiltrække nye virksomheder til Aalborg, så vi kan sikre vækst og udvikling i hele erhvervslivet.

Når du taler med en 100 års fødselar hører det sig til at stille spørgsmålet; hvad er hemmeligheden bag at blive så gammel? Carsten Nielsen peger på særligt fire egenskaber, som har gjort det muligt for virksomheden at eksistere og have succes i så mange år. ”Vi har formået at sprede vores risiko i lavkonjunkturtider, vi holder os til vores kerneydelser, følger med tiden i forhold til uddannelse af medarbejdere, og vi tilpasser os konstant nye teknologier i branchen”, fortæller han.

Et solidt fundament at stå på

De næste hunderede år vil MT Højgaard bruge på at deltage i så meget byggeri som muligt, og Carsten Nielsen fremhæver, at de 100 års erfaring, de har oparbejdet, giver dem et solidt og bredt fundament. ”Vi har en bred pallette af kompetencer, så vi kan bidrage til mange typer af byggeri; hvad end der er tale om broer, boliger, erhvervsbyggeri eller den tredje limfjordsforbindelse”, siger Carsten med et glimt i øjet.

”Vi vil selvfølgelig gerne vækste, men vi skal også tjene penge. I de første hundrede år har vi tilpasset os konjunkturerne, og det vil vi også gøre de næste hundrede år”.


Danmarks største håndværkerskole burde ligge i Aalborg

Carsten Nielsen mener, at Danmark er under pres i forhold til at tiltrække og uddanne nok kvalificerede medarbejdere til byggeindustrien, og han peger på flere årsager – herunder at for få unge vælger en håndværksmæssig uddannelse.

”Aalborg har et arbejder-DNA, og selvom byen i dag er en universitetsby kunne jeg drømme om, at Aalborg blev byen med den største håndværkerskole. Det kunne sagtens bidrage til fortællingen om at være en uddannelsesby, som fokuserer på at tiltrække de unge og ikke mindst at integrere dem på arbejdsmarkedet efterfølgende”, foreslår han.

 

Skru op for servicen og ned for sagsbehandlingstiderne

MT Højgaards afdeling i Aalborg betragter sig selv som en Aalborg-virksomhed, til trods for at deres hovedkontor i dag ligger i København. Deres 300 medarbejdere i Aalborg er fra nærområdet og Aalborgvirksomheden omsætter for 500-600 millioner året, så deres bidrag i forhold til arbejdspladser og økonomi er til at få øje på, mener Carsten Nielsen.

Han efterspørger lidt mere service fra kommunens side over for erhvervslivet og en forståelse for arbejdsgangen ”Aalborg er blevet en stor kommune, og vi synes somme tider, at sagsbehandlingstiderne kan være lange. Alle kommuner har sikkert en drøm om at have kort behandlingstid, men i de mindre kommuner er de noget mere agile. Og det irriterer selvfølgelig os, fordi vi er afhængige af at få hurtige afklaringer, så vi undgår flaskehalse, forklarer han. By- og landskabsforvaltningen er den afdeling, som MT Højgaard typisk har mest med at gøre, og på mange områder har de et rigtig godt samarbejde med dem, pointerer han.

”De er nemme at få i tale, og de er meget lydhør. Men selve rugbrødsarbejdet – altså når der skal eksekveres på sagen – så er der godt nok lang sagsbehandlingstid”, siger han.

Vi skal have flere virksomheder til Aalborg

Carsten Nielsens mener, at det bør være en topprioritet at få store virksomheder til at slå sig ned i Aalborg og Nordjylland. ”Jeg kunne godt tænke mig, at hele Nordjylland og Aalborg arbejder meget intenst på at få flere virksomheder hertil. Det kan fx godt undre mig, at vi ikke har fået Facebook, Apple og de andre datacentre her til Aalborg og Nordjylland, fortæller han. Samtidig understreger han, at vi skal bevare mest mulig erhverv i Aalborg, og det skal erhvervslivet stå sammen om.

”Vi - i erhvervslivet – skal fx bruge erhvervsnetværk ved kommunen til at gøre hinanden opmærksomme på muligheder. De store spillere skal præge hinanden til at blive i Aalborg, og på den måde skal vi være fødekæde for hinanden. Hele erhvervslivet er jo interesseret i både at fastholde erhverv og udvikle det”.


Snusfornuftige nordjyder

Carsten peger som det sidste på, at den nordjyske snusfornuft kan virke hæmmende for udviklingen af erhvervslivet i Aalborg. ”Det er min fornemmelse, at erhvervslivet måske ikke er risikovillige nok i forhold til investeringer og nye forretningsmuligheder.

Før en virksomhed eller investor vil gå ind i noget, skal der være bevis for, at det er en god forretning – og jeg kan frygte, at vi misser nogle gyldne erhvervsmuligheder på bekostning af trangen til at gå med livrem og seler”, slutter Carsten.

Fakta

Navn: Carsten Nielsen, 45 år

Titel: Sektionsdirektør for MT Højgaard, Aalborg

Fritid: Jagt og fiskeri

Kæphest: Vi skal have det sjovt, mens vi er på arbejde, men vi er her ikke for sjov