Aalborg sætter aftryk på fremtidens teknologi

Med 100.000 medarbejdere på verdensplan fylder Nokias 70 medarbejdere i Aalborg måske ikke umiddelbart så meget i koncernen. Men den forskning, viden og grobund for produktudvikling, som skabes her, sætter et stort aftryk, fortæller Jane Rygaard, Head of Dedicated Wireless Networks & Edge Clouds. Jeg møder hende til en snak om at være en del af en stor global teknologivirksomhed og er nysgerrig på, hvilken rolle Aalborg spiller her, og hvorfor Aalborg-medarbejdere er nogle, som man lægger mærker til – også på globalt plan.

Nokia har hovedkontor i Finland og to afdelinger i Danmark, nemlig en salgsafdeling i København og afdelingen i Aalborg, som primært arbejder med forskning og netværksudvikling. Aalborg-afdelingen blev grundlagt i 1999 og har altid haft tætte bånd til Aalborg Universitet.

Kunne have arbejdssted i hele verden

Jane Rygaard har selv en baggrund som ingeniør og har arbejdet for Nokia siden 1999, først med base i New Zealand og siden i Finland. I 2009 rykkede hun og familien videre til Aalborg, for allerede dengang var det tydeligt for hende og for Nokia, at arbejdspladsens geografi som sådan ikke havde betydning for resultaterne af hendes arbejde. Hun fortæller:

”Min chef på daværende tidspunkt var brasilianer men boede og arbejdede i Tyskland for Nokia. Hans udgangspunkt var, at så længe jeg havde base i nærheden af en lufthavn og havde adgang til en telefon, så kunne jeg nærmest selv vælge, hvor jeg og min familie gerne ville bo”.

”Valget faldt på Aalborg, for her var der let adgang til lufthavn, en veletableret Nokia-afdeling og flere familiemedlemmer havde allerede base i Nordjylland, fortæller Jane, som dog også nævner, at København var i tankerne, men her ville de komme til at bo et godt stykke fra lufthavnen og dermed bruge mere tid på transport.

Jane er i dag forretningsansvarlig og har dermed et globalt udsyn, når det kommer til produktudvikling inden for netværksløsninger i Nokia koncernen.

Aalborg sætter aftryk på nogle af de største teknologi-patenter

I Aalborg arbejder Nokia blandt andet med 5G-netværk, edge cloud løsninger, forskning og patenter. Der er tætte bånd til Aalborg Universitet i forhold til den nyeste forskning, og flere af medarbejderne er ansat både på universitetet og hos Nokia. Som Jane Rygaard fortæller:

”I fremtidens digitale forretningsgange bliver konstante svar- og oppetider et kritisk must, og derfor bliver vi afhængige af den 5G-baserede infrastruktur”. Og det er netop det Nokia-medarbejderne i Aalborg koncentrerer sig om. Det er også her, at de så småt er begyndt at arbejde på 6G, som er fremtidens generation af netværk.

Som et kuriosum fortæller Jane Rygaard, at patent-tætheden i Danmark slår ekstra kraftigt ud i Klarup. Det er altså i Klarup, at der på færrest kvadratmeter bor flest mennesker, som har været med til at udvikle patenter. Det er, fordi mange af de Nokia-medarbejdere, som har været med til at udvikle patenter netop bor i Klarup, lidt uden for Aalborg.


Kortere vej fra patent til produktudvikling

”Jeg vil til enhver tid påstå, at ingen andre steder er der så tæt et parløb mellem forskning og forretningsudvikling, som her i Aalborg, og det er noget, som man lægger mærke til på globalt niveau i Nokia,” fortæller Jane Rygaard, som også forklarer, at det ofte er patentudvikling, som ligger til grund for standardiseringer inden for teknologi, og som så gør, at produktudvikling og kommercialiseringen kommer i slipstrømmen.

”Det er vigtigt for Nokia, at vi er her i Aalborg, for den viden, som findes og udvikles her, og som bliver delt videre til vores globale produktudviklingsafdeling er afgørende for, at vi kan gå hurtigere fra idé til test til produkt end vores konkurrenter – og ofte i forlængelse af et patent. Vi kan være et skridt foran, og derfor har Nokia på globalt plan øje for Aalborg, fortæller Jane Rygaard og fortsætter:

”Her vil jeg også gerne fremhæve testlaboratoriet Smart Lab på Aalborg Universitet, hvor idéer kan testes og vises frem. Vi har nogle gange kunder med derover, og det bliver meget hands-on på den måde og nemt for andre at sætte sig ind i. Det er klart en fordel ved vores beliggenhed”.

En verdens landsby

”Det er klart hjernerne, som gør forskellen”, siger Jane Rygaard med et smil, da hun bliver spurgt ind til det særlige ved Aalborg. ”Og det at vi har en attraktiv by og et miljø, som gør, at vi også kan bibeholde hjernerne. Byen er ikke større, end at man ikke bliver væk, og arbejdspladsen giver plads til både forskning og diskussioner. Det er gode rammer for vores medarbejdere. Vi har generelt mange ansøgere til ledige stillinger - også fra udlandet. Og det er min oplevelse, at mange af vores internationale medarbejdere føler sig hjemme i Aalborg. På den måde er Aalborg en verdensby uden at være for stor. Måske en slags verdens landsby”.

”Jeg holder meget af det uformelle ved Aalborg. Og jeg hører ofte sætningen ’jeg kender da lige, skal vi ikke spørge’. Der er næsten altid nogle, som kender nogle på tværs i erhvervslivet, og her er en bred scene af både store og små virksomheder. Afstanden er kort på kryds og tværs af brancher, og jeg oplever generelt en stor grad af velvillighed til at dele netværk og viden på tværs. Det hele behøver ikke være så formelt og lukket, som i mange andre kulturer. Det betyder også, at vi kan gå hurtigere fra idé til handling”, forklarer Jane Rygaard.


Er vi for beskedne i Aalborg?


”Jeg synes, vi skal turde være mere internationale i Aalborg. Vi har så meget at have det i, men det er som om, vi ikke synes, at vi behøver fortælle det højt. Det skal vi blive bedre til. Og blive bedre til at prale med det vi kan. Det er også en af grundene til, at jeg har sagt ja til at være ambassadør for Invest in Aalborg, som til daglig arbejder med at tiltrække internationale virksomheder og investorer til Aalborg”.

”Jeg er selv super stolt af det, vi kan i Aalborg, så jeg vil gerne være med til både at tage Aalborg med ud i verden og tage det internationale med hjem. Aalborg skal ikke via København. Vi skal bare ud. Som lokal afdeling af en global virksomhed kan vi også indirekte være Aalborgs stemme”, understreger Jane Rygaard.

Hvordan får vi flere piger til at interessere sig for teknologi?

Da jeg spørger ind til, om Jane har en særlig kæphest, tøver hun ikke. Det er vigtigt for hende, at flere kvinder er med til at skabe fremtidens teknologi, og den proces begynder allerede i folkeskolen, for piger skal også have lyst til at arbejde med og uddanne sig inden for teknologi, for at der i fremtiden er nok talentfulde kandidater at vælge i mellem i forbindelse med rekruttering.

”Teknologi bliver nødt til at afspejle den virkelighed, som vi er i. Og vores verden er præget af diversitet. Samtidig kan teknologi langt hen ad vejen kun det, som dem, der udvikler den, mener at den skal kunne. Derfor er det vigtigt for mig, at vi har mere fokus på diversitet i udviklingen af fremtidens løsninger – det kan fx være i udviklingen af selvkørende biler, og de robotter, som skal passe os på plejehjem i fremtiden.

”Personligt har jeg valgt at tilbyde undervisning i kodning til 2. klasserne på mine børns skole for at give dem en forsmag på, hvad man kan med teknologi, og hvor sjovt det kan være,” slutter Jane Rygaard vores snak om det særlige ved Aalborg.

Fakta

Navn: Jane Rygaard

Titel: Head of Head of Dedicated Wireless Networks & Edge Clouds

Fritid: familien som bl.a. indbefatter to fodboldglade piger, hvor Jane hepper fra sidelinjen, spejderbevægelsen, hvor Jane er formand for Aalborghus spejder, og så prioriterer hun at finde tid til at læse bøger – både fagbøger og skønlitteratur.

Kæphest: flere piger som arbejder med teknologi