Millionomsætning og nordjysk beskedenhed

I Langholt nord for Aalborg ligger kartoffelstivelsesfabrikken AKV Langholt med omkring 50 ansatte og en omsætning på ca. en kvart milliard om året.

Vi har besøgt administrerende direktør Ronnie Bo Nielsen til en snak om at være erhvervsdrivende i Aalborg Kommune. Vi møder Ronnie midt i virksomhedens mest travle periode, og Ronnie fortæller, at der fra start september til slut december ankommer omkring 80 lastbiler om dagen fyldt med kartofler.

Produktionen skal øges næste år

Hovedproduktet hos AKV Langholt er kartoffelmel, og der produceres omkring 45-50 tusinde ton om året. Virksomheden er dog midt i en større udvidelse og målet er, at produktionen skal øges til 65 tusinde ton kartoffelmel allerede fra næste år.

Det er kun ca. 1 % af den samlede mængde kartoffelmel, der sælges på det danske marked, resten sælges globalt. Ud over kartoffelmel producerer AKV Langholt også biprodukterne kartoffelprotein, der bruges i foderstoffer samt økologisk inddampet kartoffelsaft, der sælges som et gødningsprodukt.

Investeringer i fremtiden

I løbet af de seneste 2 ½ år har AKV Langholt investeret flere hundrede millioner i en ny silo, en fabriksbygning, inddampningstårne og generel kapacitetsudvidelse – alt sammen for at øge produktionen og fremtidssikre virksomheden.

”I forbindelse med vores byggeprojekter har vi haft en tæt dialog med Aalborg Kommune, og det har fungeret rigtig godt for os, at vi har haft tilknyttet én fast sagsbehandler. Han har besøgt os her på virksomheden til en indledende snak, og efterfølgende har vi været på besøg hos Aalborg Kommune, hvor der var samlet en række forskellige fagligheder – blandt andet fordi den nye silo krævede en dispensation i forhold til områdets lokalplan,” siger Ronnie Bo Nielsen, og fortsætter:

”For os er det vigtigt, at vi er i kontakt med et menneske, der ikke blot sidder og gemmer sig bag paragraffer, men som også har en forståelse for os som virksomhed, og det, synes jeg, er lykkedes.”

 

Højsæson fra september til december

Når kartoffelsæsonen er slut ved udgangen af december lukkes hovedfabrikken ned, og de næste 8 måneder fra januar til august går primært med renovering, udpakning og modificeringsprojekter. Selv om hoveddelen af produktionen foregår hen over 4 måneder lykkedes det alligevel AKV Langholt at fuldtidsbeskæftige stort set alle 50 ansatte, hvoraf kun 4-5 ansatte er sæsonmedarbejdere.

”Vores medarbejdere er uddannede til at kunne varetage flere forskellige opgaver. På den måde kan vi fastholde de samme medarbejdere hele året rundt, og det er en gevinst for både virksomheden og medarbejderne. Vi tilbyder et stabilt arbejde og får til gengæld medarbejdere, der har en god forståelse for hele produktionen, vores maskiner og den generelle arbejdsgang,” fortæller Ronnie Bo Nielsen.


Beliggenhed og udfordringer

At AKV Langholt ligger i en af kommunens oplandsbyer ser Ronnie kun som en fordel. Virksomheden ligger tæt på motorvej E45, og man kan være på virksomhedens gårdsplads på 15 min. når man kører fra Aalborg centrum.

”Vores største udfordring er, at man skal have egen bil for at komme hertil, da der ikke er en busforbindelse direkte til døren, hvilket godt kan spænde ben for fx ansættelse af studentermedhjælpere.”

 

Nordjysk beskedenhed

Selvom AKV Langholt har en omsætning på en kvart milliard om året og er en vigtig del af, at en stor gruppe landmænd i regionen kan skabe forretning på at dyrke kartofler, har de ikke behov for ’at gøre et stort nummer ud af sig selv’, som Ronnie udtrykker det. De har det godt med deres forholdsvis anonyme tilværelse, hvilket efter Ronnies opfattelse er et nordjysk fænomen, som han egentlig meget godt kan lide.

Som erhvervsdrivende i Aalborg Kommune er det Ronnies opfattelse, at der generelt er en god erhvervsvenlighed, og at mange ting kan lade sig gøre, og det er blandt andet én af grundene til, at han er tilfreds med at drive virksomhed i Nordjylland.

Fakta

Navn: Ronnie Bo Nielsen

Titel: Administrerende direktør/CEO

Fritid: Familien og styrketræning

Kæphest: Frihed under ansvar