EMD bruger energi på universitetet

Gennem mere end 35 år har EMD International A/S været en del af det aalborgensiske energimiljø. Software- og konsulentvirksomheden arbejder med udregning og projektering inden for vedvarende energi.

Det passer godt ind i Aalborgs efterhånden markante rolle som energiby og ikke mindst universitetsby.

- Virksomheden sprang mere eller mindre ud af Aalborg Universitet som et projekt. Det blev drevet af ildsjæle inden for vedvarende energi.

Det fortæller Christian Ingerslev Sørensen, der er Vice CEO i den aalborgensiske virksomhed. Dermed er der et tæt bånd til det lokale universitet.

- Der er verdensklasse virksomheder i Aalborg inden for energi og rådgivning omkring det. Det giver genklang ude i verden, og universitetet er en naturlig del af miljøet. Vi har meget dygtige forskere. Heroppe er der meget forskning inden for energi, som er meget virkelighedsnært, siger han.

Forbindelsen til universitetet står fortsat stærkt den dag i dag, selvom der er sket meget i EMD International siden etableringen i 1986.

- Ingeniøruddannelsen i Aalborg er vigtig for os. Vi lægger mange kalorier i at undervise der og ikke mindst bygge bro til universitetet generelt. Det kan være gennem erhvervs-PhD’er eller praktikanter fra universitetet. På den måde spotter man tidligt talenterne på studiet, siger Christian Ingerslev Sørensen.

Lokalt miljø skaber bånd

Med den naturlige forbindelse til Aalborg Universitet passer det også virksomheden perfekt at ligge i forlængelse af campus i det østlige Aalborg. Her sidder EMD International således sammen med en lang række virksomheder hos NOVI Science Park.

- Vi var en af de første virksomheder hos NOVI og var altså en del af det fra starten. Så vi kender huset, hvor der er flere virksomheder, som vi arbejder godt sammen med, siger Christian Ingerslev Sørensen.

Dermed indgår virksomheden også nemt i miljøet og de samarbejder, som springer ud fra det.

- Vi arbejder sammen med universitetet og tilknyttede virksomheder i flere sammenhænge. Der er spændende innovationsfondsprojekter, hvor vi knytter bånd til hinanden. Der har været mange spændende forløb. Vi prøver at kigge lokalt i miljøet og samarbejde med dem, som vi kender. Det er meget værdifuldt for os. siger han.

Det er også en vigtig del af EMD Internationals grundlag. Virksomheden er nemlig ejet af EMD Fonden, der har til formål at udvikle viden og teknologier til at reducere ressourceforbrug og miljøpåvirkning.

Er med på næste bølge

Et af de mest spændende områder for EMD International inden for vedvarende energi er Power-to-X, der er en fremadstormende form for energilagring.

- Vi er med i flere projekter omkring det. Det er en bar mark, hvor alle går i gang uden et beregningsværktøj. Der kan vi lave komplicerede beregninger på energi på tværs af sektorer, fortæller Christian Ingerslev Sørensen.

Her er det lokale energimiljø også med på den næste bølge. Eksempelvis i form af grøn methanol, som Aalborg-virksomheden Reintegrate arbejder indenfor og samarbejder med EMD International omkring.

- Aalborg og Danmark står generelt stærkt på vedvarende energi. Det er der mange, som misunder uden for Danmark, tilføjer EMD-vicedirektøren.

Fakta

Navn: Christian Ingerslev Sørensen

Titel: Vice CEO

Alder: 48 år

Fritid: Løb og squash