Gensidig respekt skaber resultater i Aalborg

Som formand for Dansk Industri (DI) i Aalborg arbejder Peter Rindebæk tæt sammen med Aalborg Kommune for at styrke rammebetingelserne for at drive virksomhed. Et samarbejde, som bærer præg af gensidig respekt og vilje til at gøre en forskel, og som andre DI- regionalforeninger kigger misundeligt efter.

Dansk Industri (DI) har ca. 500 medlemmer i Aalborg. Typisk er det produktionsvirksomheder og beslægtede erhverv inden for eksempelvis rådgivning og service, der er medlemmer af erhvervsorganisationen, hvor Peter Rindebæk har været formand for Aalborg-kredsen siden 2005.

”Jeg blev faktisk opfordret til at stille op som formand”, fortæller Peter og fortsætter: ”Det gav god mening for mig, da jeg som daværende administrerende direktør ved Bladt Industries netop repræsenterede en af Aalborgs store industrivirksomheder. Dertil var det en oplagt mulighed for at præge erhvervsklimaet i Aalborg og komme tættere på beslutningstagere i bl.a. Aalborg Kommune”. Som formand for DI-Aalborg sidder Peter Rindebæk med i Aalborg Erhvervsråd som repræsentant for én af Aalborgs erhvervsorganisationer.

Misundelse kan også være en god ting

Når Peter bliver spurgt, hvad der kendetegner Aalborgs erhvervsliv, svarer han straks, at vi står tættere sammen her i Aalborg, og det er det, som gør forskellen. ”Der er et tæt samarbejde mellem virksomheder og kommunen, hvor vi anerkender og respekterer hinandens synspunkter. Der er en gensidig velvilje til at få ting til at ske, og vi får gjort mange ting i fællesskab, som gør det nemmere at drive virksomhed i Aalborg”, fortæller Peter.

”Eksempelvis har vi som erhvervsorganisation arbejdet tæt sammen med politikere og embedsmænd for at sikre en smidigere byggesagsbehandling. Det synes jeg faktisk, at vi sammen har håndteret rigtig godt. Når vi strækker en arm ud, bliver vi mødt med imødekommenhed. ”Der er ingen tvivl om, at andre DI-regionalforeninger i Danmark er misundelige på vores måde at samarbejde på her i Aalborg”, uddyber Peter.

Rimer rød Aalborg på erhvervsvenlighed?

”I mit samarbejde med Aalborg Kommune oplever jeg en stor åbenhed i forhold til at diskutere - også kontroversielle emner, hvor vi i DI som udgangspunkt ofte har andre synspunkter end en socialdemokratisk borgmester”, fortæller Peter og fortsætter: ”Selv dér, hvor vi er uenige, er der en stemning af, at vi jo sagtens kan tage hul på emner og aftale, hvordan vi drøfter det. Der er noget ordentligt og respektfuldt ved at samarbejde på den måde, og vi undgår skjulte dagsordener.

Udfordringer ved Aalborg

”Som formand for DI-Aalborg er det min oplevelse, at der er tre store udfordringer ved at drive virksomhed i Aalborg, nemlig fremkommelighed, hvor vi virkelig mangler en 3. limfjordsforbindelse, arbejdskraft, fordi vi oplever mangel på kvalificerede hænder og hjerner inden for visse brancher, fortæller Peter og uddyber: ”Der er et mismatch mellem de ledige, nogle af de nyuddannede og de kompetencer, som virksomhederne efterspørger, og det kan ikke bare sådan lige løses. Og så er der selvfølgelig omkostningsniveauet for virksomheder, som er højere i Aalborg end i visse andre kommuner grundet dækningsafgiften”.

’Det fungerer jo’

Når Peter bliver spurgt, om vækstambitioner nemt kan indfries i Aalborg, tøver han dog ikke: ”Jeg mener, at Aalborg har de rigtige tilbud til, at virksomhedernes medarbejdere trives og finder Aalborg attraktiv i forhold til eksempelvis skoler, børnehaver, kultur og oplevelser. Selvom jeg repræsenterer en erhvervsorganisation, er det jo meget individuelt, hvordan den enkelte virksomhed håndterer sine ambitioner. I DI kan vi blot arbejde på at sikre de bedste betingelser”, slutter Peter vores snak om erhvervsklimaet i Aalborg.

fakta

Navn: Peter Rindebæk, 49 år

Titel: Formand for DI-Aalborg samt driftsdirektør (COO) ved Bladt Industries

Fritid: Golf og sejlads

Kæphest: Ordentlighed er vigtig. Det at opføre sig ordentligt skaber de bedste forudsætninger for respekt, dialog og samarbejde.