Aalborgs ældste erhvervsorganisation

Erhverv Norddanmark har rødder helt tilbage til 1431, da det var kendt som Aalborg Industri og Handelskammer. Organisationen varetager interesser for over 500 medlemmer, der tæller en bred palette af brancher og industrier i Aalborg-området. Formand for Erhverv Norddanmark er Steen Royberg. Han er i gang med hans fjerde år som formand for organisationen.

”Vi er en organisation, hvor vores muskelkræft er ligefrem proportional med vores medlemstal. Vi har en bred bestyrelse, der fungerer som vores politiske talerør. Ud over det politiske arbejde driver vi også en hel masse netværksaktiviteter og over 30 arrangementer for vores medlemmer i løbet af året. Men det vigtigste er, at vi har en række mærkesager, som vi kæmper for på vegne af vores medlemmer”, siger Steen.

Aalborg Erhvervsråd fungerer godt

Et af de vigtigste steder, som Erhverv Norddanmark er repræsenteret, er i Aalborg Erhvervsråd. Steen Royberg er valgt til formandskabet i Erhvervsrådet. Han er yderst positiv over den ændrede struktur i sammensætningen af Erhvervsrådet. Han mener, Erhvervsrådet er blevet mere operationelle, og der er kommet mere lydhørhed over for erhvervslivet i Aalborg Kommune.

”I de år med stor økonomisk vækst, har der været lange sagsbehandlingstider. Folk var pressede, der kan jeg se, at man i budgetforhandlingerne har afsat flere penge til hænder til at betjene byggesagsbehandling, og sagsbehandlingstiderne er bragt ned. Det er et eksempel på, at vi melder problemstillingerne, og der bliver taget vare på dem”, siger Steen.


Øget fokus på iværksætteri

Et sted, hvor Steen Roybergs arbejde i Erhvervsrådet også er meget godt og tydeligt for ham, er i forbindelse med iværksætteri og BusinessAalborg.

”Vi har haft langt og tæt samarbejde med BusinessAalborg de seneste år. Eksempelvis er det blevet besluttet, vi skal have et iværksætterhus med NOVI som facilitator. I disse år er der stor interesse for iværksætteri, og iværksætteren bliver yngre og yngre. Jeg tror, det er vigtigt med et iværksætterhus centralt i byen, hvor iværksætteriet kan leve og få central understøttelse igennem NOVI. Det kan medvirke til, at iværksætteriet ikke blæser væk i morgen, fortæller Steen.

 

Aalborg er lækker nok, men nu skal erhvervslivet i fokus

Steen Royberg ser positivt på Aalborg og dens forvandling fra industriby til vidensby, men han mener, det er tid til, at erhvervslivet står øverst på dagsordenen for at gøre Aalborg endnu mere erhvervsvenlig.

”Vi er færdige med alt det omkringliggende, der skal gøre en by lækker. Vi har fået flere i arbejde, og vi har fået flere virksomheder til Aalborg. Men det er Erhverv Norddanmarks opfattelse, at det er konjunkturbundet, og fordi det er nødvendigt for virksomheder at flytte til Aalborg, for at kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Vi mangler, at virksomheder i højere grad kommer til Aalborg, fordi de ser det som en erhvervsvenlig by”, siger Steen.

Dækningsafgiften skal fjernes eller gevinsterne synliggøres

En af de største udfordringer, som Steen Royberg ser for erhvervslivet er, at Aalborg Kommune har en dækningsafgift. Han mener, den kan være med til, at virksomheder enten flytter fra eller ikke kommer til kommunen.

”Erhverv Norddanmark så helst, at dækningsafgiften blev afskaffet. Men nu er de 90 mio. kroner jo i det kommunale budget, så vi ved godt, at det ikke er realistisk. Det er bare vigtigt, at hvis man indkræver 90 mio. kroner, så skal erhvervslivet også målbart kunne se, hvad de går til, det skal give mening at betale dem”, siger Steen.

Efter interviewet er Aalborg Alliancen blevet en realitet. Her tilbyder Aalborg Kommune, Dansk Industri i Aalborg, Erhverv Norddanmark m.fl. staten 600 millioner kroner som tilskud til en ny trafikforbindelse over Limfjorden.


En tredje limfjordsforbindelse er nødvendig

Netop den tredje limfjordsforbindelse er den stærkeste mærkesag for Erhverv Norddanmark. Steen Royberg ser manglen på en tredje limfjordsforbindelse som en stor udfordring for erhvervslivet.

”En velfungerende infrastruktur er fundamentet for et velfungerende erhvervsliv. Vores medlemmer giver udtryk for, at de trængselsproblemer der er, kan vi ikke byde dem. Vi er nødt til at tænke på, at fra det tidspunkt, vi starter projektet og til vi kører på den, så går der nok 10 år”, slutter Steen.

 

Fakta

Navn: Steen Royberg, 60 år

Titel: Formand, Erhverv Danmark og fuldtidspartner og erhvervsmægler, Nybolig Erhverv Aalborg

Fritid: Crossfit og yoga

Kæphest: Jeg går ind for åbenhed og at være direkte i mit formandskab